EARLY DINING MENU  AG ITHE GO LUATH

(See our A La carte Menu for Allergens Advice)   (Féach ar an mBiachlár À la Carte maidir le sonraí Ailléirginí)

Nightly from 5pm to 6.30pm
(Last order for this menu is at 6.30pm)
2 Courses €21.95 or 3 Courses €24.95

Pea, Potato & Mint Soup Toasted Crouton (V)

Chorizo, Aran Islands Feta & Rocket Salad

Smoked Atlantic Haddock Croquettes, Pickled Fennel, Lime Mayonnaise, Wild Rocket

Lemon, Herb & Fennel Risotto, with Aran Islands Feta, Fennel Crisps (V)

Local Mescan Stout Braised Irish Featherblade Beef

Local Organic Beef Burger

Local Andarl Farm Free Range Pork Fillet Medallions
with Lemon & Tarragon Sauce

Irish Cider Battered Fresh Atlantic Haddock, Pea & Fennel Puree, Hand Cut Chunky Chips

Lentil, Chickpea & Vegetable Masala  Minted Velvet Cloud Yoghurt, Fluffy Basmati Rice (V)

Chocolate Orange Cake

Fruit Crumble

Gach oíche ó 5pm go dtí 6.30pm
(Tógfar an t-ordú deiridh don bhiachlár seo ag 6.30pm)
2 Chúrsa €21.95 nó 3 Chúrsa €24.95 

Anraith Piseanna, Prátaí & Miontais, Crouton Tóstáilte (V)

Chorizo, Feta Oileáin Árann & Sailéad Ruachán

Cróicéid de Chadóg Dheataithe an Atlantaigh, Finéal Picilte, Maonáis Líoma, Ruachán Fiáin

Risotto Líomóide, Luibheanna & Finéil, Feta Oileáin Árann, Criospaí Finéil (V)

Mairteoil Slinneáin Éireannach Galstofa le Leann Áitiúil Mescan

Burgar Mairteola Orgánach Áitiúil

Meadáillí d’Fhilleád Muiceola Saor-Raoin ó Fheirm Andarl
le hAnlann Líomóide & Dragain

Cadóg Úr an Atlantaigh Faoi Fhuidreamh de Cheirtlis Éireannach, Purée Piseanna & Finéil, Sceallóga Gambacha Lámhghearrtha

Masala Lintile, Sicphiseánach & Glasraí Iógairt Miontais Velvet Cloud, Rís Chlúmhach Basmati (V)

Cáca Seacláide Oráiste

Mionbhruar Torthaí

EVENING DINING  BÉILE AN TRÁTHNÓNA

5pm to 10pm   5pm go dtí 10pm

Tasty Beginnings.........

Pea, Potato & Mint Soup  -  €4.95

Local Surf & Local Organic Turf Spring Roll - €9.95

Smoked Atlantic Haddock Croquettes - €8.95

Gubeen Chorizo & Chicken Filo Parcel - €9.45

Crispy Corn Crusted Aran Islands Goats Cheese Pearls - €8.95

Lemon, Herb & Fennel Risotto, Aran Islands Feta (V) - €8.95

Main Event.......

Irish Cider Battered Fresh Atlantic Haddock - €18.95

Pan-fried Fresh Irish Hake Crispy Fresh Sea Trout Bon Bon Romesco Sauce - €21.95

10oz McCormack's Striploin Steak or 10oz Kelly’s Aged Rib Eye Steak - €23.95

Local Mescan Stout Braised Irish Featherblade Beef - €19.95

Andarl Farm Organic Beef Burger, Brioche Burger Bun - €14.95

Southern-Style Buttermilk Fried Free Range Irish Chicken Fillet - €18.95

Duo of Maple Glazed Andarl Farm Free Range Pork Fillet Steak & Kelly's Traditional Putog Mini Pie - €19.95

Lentil, Chickpea & Veg. Masala - €16.95

Jalapeño & Cheddar Arancini Aran Islands Feta (V) - €16.95

Something Sweet
(we always make our own) - €6.95

Lemon & Raspberry Tart

Chocolate Orange Cake with our Rose Ice Cream

Raspberry & White Chocolate Cheese Cake

Banoffee Sundae

Something Savoury

Irish Cheese Plate - €9.95

Vegetarian, Gluten Free & Vegan Options available

As followers of the Slow Food Ethos we ensure that all of our dishes are freshly prepared and we use as much locally produced and locally grown sustainable ingredients as possible. Our food may take that extra few minutes of love and care to get the best from us. Switch off your phone, sit back, relax and enjoy...

Our Beef is locally sourced from Mc Cormack's & Kelly's of Newport. Our Certified Organic Beef is also locally sourced from Andarl Farm Our Pork is Free Range and is locally sourced from Andarl Farm. Our Black Pudding is locally sourced from Kelly's of Newport We only use Irish Free Range Chicken and Eggs in our dishes. Our Fish is fresh from West of Ireland waters or the North East Atlantic. All Shellfish is from Killary Shellfish. Most of our Vegetables and Salads are Organic and locally sourced from
Joe Kelly in Kiltimagh & Lavin's in Castlebar. Aran Islands Cheeses are local and all other cheeses on our Cheese Board are Irish.

*If you are prone to severe reactions to food allergies you should be aware that we have a small kitchen and use many listed allergens in many of our dishes. Please discuss specific requirements with your server at time of ordering.

10% Service Charge is added to Parties of 8 persons and more.

Tús Blasta............

Anraith Piseanna, Prátaí & Miontais - €4.95

Rollóg Earraigh d’Iasc & Feoil  Orgánach Áitiúil - €9.95

Cróicéid de Chadóg Dheataithe  an Atlantaigh - €8.95

Beart Filo de Gubeen Chorizo & Sicín - €9.45

Péarlaí de Cháis Ghabhair Oileáin Árann faoi chrústa brioscánach arbhair - €8.95

Risotto Líomóide, Luibheanna & Finéil, Feta Oileáin Árann (V) - €8.95

An Príomhimeacht.......

Cadóg Úr an Atlantaigh Faoi Fhuidreamh de Cheirtlis Éireannach - €18.95

Colmóir Éireannach Friochta Bon Bon Briosc de Bhreac Geal Úr Anlann Romesco - €21.95

Stéig Bharrluain 10 n-unsa Mhic Cormaic nó Stéig Súil Easnacha Aosaithe Uí Cheallaigh - €23.95

Mairteoil Slinneáin Éireannach Galstofa le Leann Áitiúil Mescan - €19.95

Burgar Mairteola Orgánach Fheirm Andarl, Borróg Bhurgair Brioche - €14.95

Filléad de Shicín Saor-Raoin Éireannach Friochta i mBláthach i Stíl an Deiscirt - €18.95

Béile dúbailte de Stéig Mhuiceola Saor-Raoin ó Fheirm Andarl &  Mionphióg de Phutóg Thraidisiúnta Uí Cheallaigh - €19.95

Masala Lintile, Sicphiseánach & Glasraí - €16.95

Arancini Jalapeño & Cáis Chéadair, Feta Oileáin Árann (V) - €16.95

Rud Éigin Milis
(déanaimid ár gcuid féin i gcónaí)   €6.95

Toirtín Líomóide agus Sú Craobh

Cáca Seacláide Oráiste agus ár gcuid Uachtair Reoite Róis

Císte Cáise de Shú Craobh & Seacláid Bhán

Sundae Banoffee

Rud Éigin Neamh-Mhilis

Pláta de Cháiseanna Éireannacha - €9.95

Veigeatórach, Oiriúnach do Chéiliaigh, Veigeánach

De bhrí go nglacaimid le hÉiteas an Bhia Mhall, cinntímid go mbíonn ár miasa go léir ullmhaithe go húr, agus úsáidimid an oiread agus is féidir de na comhábhair inbhuanaithe a tháirgtear agus a fhástar sa cheantar. B'fhéidir go dteastódh cúpla nóiméad breise de chúram agus grá ón mbia le go mbeidh an toradh is fearr ar ár saothar. Múch do fón, suigh siar, lig do scíth agus bain taitneamh as....

Faighimid ar gcuid mairteola go háitiúil ó Mhuintir Mhic Cormaic agus ó Mhuintir Uí Cheallaigh i mBaile Uí Fhiacháin. Faighimid ar gcuid Mairteola Orgánaigh Deimhnithe go háitiúil ó Fheirm Andarl. Is Muiceoil Saor-Raoin ár gcuid muiceola agus faighimid go háitiúil ó Fheirm Andarl í. Faighimid ár bPutóg Dhubh go háitiúil ó Mhuintir Uí Cheallaigh i mBaile Uí Fhiacháin. Bainimid úsáid as Sicín agus Uibheacha Saor-Raoin de chuid na hÉireann inár miasa. Is Iasc úr ó uiscí Iarthar na hÉireann nó ó uiscí Oirthuaisceart an Atlantaigh atá againn.
Faighimid an sliogiasc go léir ó Shliogiasc an Chaoláire Rua. Is Glasraí agus Sailéid Orgánacha a úsáidimid den chuid is mó agus faighimid iad ó Joe Kelly i gCoillte Mach & ó Mhuintir Láimhín i gCaisleán an Bharraigh. Is cáiseanna áitiúla iad Cáiseanna Oileáin Árann agus is cáiseanna Éireannacha iad na cáiseanna eile go léir atá ar ár gclár cáise.

*Más rud é go gcuireann ailléirgí bia as go mór duit ba chóir go mbeadh a fhios agat gur cistin bheag atá againn agus go  n-úsáidimid mórán ailléirginí liostaithe i mórán de na miasa atá againn. Pléigh aon riachtanais faoi leith atá agat, le do thoil, le do fhreastalaí nuair atá an béile á ordú agat.

Gearrtar táille sheirbhíse 10% ar ghrúpaí ina bhfuil ochtar nó níos mó.

SUNDAY LUNCH MENU   BIACHLÁR LÓN AN DOMHNAIGH

12pm - Last Order 4pm  12pm - An tOrdú Deiridh 4pm

Leek, Potato & Fresh Herb (GF) (V) - €5

Mild Chorizo with Poached Egg - €6

Crispy Cheddar & Jalapeno Arancino (V) - €7

Aran Island's Goats Cheese Salad (GF) (V) - €9

Fresh Herb Risotto (GF) (V) - €10

Tempura of Fresh Hake - €14

Kelly's Lamb & Red Currant Sausage - €13

Our Recipe Andarl Farm Free Range Pork & Gubeen Chorizo Burger - €13

Side Salad / Side Root Vegetable - €4

Warm Apple Crumble with Vanilla Ice Cream - €5

Warm Chocolate Cake with Fresh Cream (GF) - €5

Anraith Cainneann, Prátaí & Luibheanna Úra (GF) (V) - €5

Chorizo Éadrom le hUbh Scallta - €6

Arancino Briosc le Cáis Chéadair & Jalapeno (V) - €7

Sailéad de Cháis Ghabhair Oileáin Árann (GF) (V) - €9

Risotto le Luibheanna Úra(GF) (V) - €10

Tempura de Chadóg Úr - €14

Ispín Uaineola & Cuiríní Dearga Uí Cheallaigh - €13

Burgar de Mhuiceoil Saor-Raoin Fheirm Andarl & Chorizo Gubeen ullmhaithe lenár n-oideas féin - €13

Sailéad Taoibh / Glasraí Fréimhe Taoibh - €4

Mionbhruar Úll Te le hUachtar Reoite Fanaile - €5

Císte Seacláide Te le hUachtar Úr (GF) - €5