Online Booking

Please complete the submission form below to make a reservation.

Áirithint Ar Líne

Líon isteach an fhoirm seo thíos chun bord a chur in áirithe.

If you are wishing to make a reservation for today please
phone us directly on 098 26977.
Thank you.

Más mian leat bord a chur in áirithe le haghaidh inniu,
glaoigh orainn ar 098 26977.
Go raibh maith agat.

 

Book a table
Contact Details

Open 7 days in Summer Months
Ar oscailt 7 lá le linn an tSamhraidh

Dinner from 5pm to 10pm Wednesday to Sunday
Dinnéar ó 5pm go dtí 10pm Céadaoin go Domhnach

Early-bird 5pm and 6.30pm
Béile Luath 5pm – 6.30pm

Sunday Lunch 12pm to 4pm
Lón an Domhnaigh 12meánlae go dtí 4pm

Menu posted on our website is subject to change depending on availability and seasonality
D’fhéadfadh an biachlár ar an suíomh gréasáin athrú ó am go ham ag brath ar tháirgí bheith ar fáil.